การรักษา

คลื่นวิทยุเฉพาะของ INDIBA (448kHz) ไม่ทําลายเซลล์และด้วยเหตุนี้จึงไม่จําเป็นต้องฟื้นฟูสภาพของเนื้อเยื่อหลังการรักษา

เทคโนโลยีของเราทํางานในเชิงลึกและเซลล์ทั้งหมดได้รับประโยชน์จากการกระตุ้นของไฟโบรบลาสต์ คอลลาเจน และอีลาสติน เป็นผลให้ผิวกระชับและทิ้งความนุ่มชุ่มชื้น

การรักษาของเราไม่รุกราน ปราศจากความเจ็บปวด และสามารถทําซ้ําได้ตลอดชีวิตเพราะไม่มีผลข้างเคียง

ผลิตภัณฑ์

การใช้งาน

  • ผิวหย่อนยานและไม่เต่งตึง
  • ริ้วรอย

ประโยชน์

  • เซลล์สังเคราะห์คอลลาเจนและอีลาสติน
  • เพิ่มความยืดหยุ่น
  • เพิ่มความเต่งตึง
  • ขั้นตอนที่รวดเร็ว
  • ไม่เจ็บปวด
  • ไม่มีการหยุดทํางาน

แหล่งข้อมูล