การฟื้นฟูสมรรถภาพ

การใช้ INDIBA Activ ช่วยเพิ่มการฟื้นตัวและลดความเจ็บปวด โดยร่างกายจะมีการซ่อมแซมตามธรรมชาติเร็วขึ้นจากการใช้ INDIBA Activ การรักษาการบาดเจ็บสามารถเริ่มต้นได้ในระยะเฉียบพลัน ลดอาการปวดบวม และเร่งการฟื้นตัว

ติดต่อเรา

การรักษา

ในสภาวะการป่วยเรื้อรัง เช่น โรคข้อเข่าเสื่อม การฟื้นฟูสรรถภาพสามารถช่วยในการลดอาการปวดนานถึง 3 เดือนและช่วยให้ดีขึ้นเมื่อเทียบกับแค่การออกกําลังกายและทำตามคำแนะนำของแพทย์ หลายคนต้องทนทุกข์ทรมานจากอาการปวดหลังส่วนล่างเรื้อรัง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น INDIBA จะช่วยลดอาการเจ็บปวดและจัดระเบียบร่างกายให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โซลูชันที่ผสมผสานอย่างมีประสิทธิภาพคือ:

 • ลดอาการปวด
 • ลดอาการบวม
 • ช่วยให้การเคลื่อนที่ดีขึ้น
 • ช่วยให้การรักษาเร็วขึ้น

ผลิตภัณฑ์

การชี้วัด

การรักษาที่มีประสิทธิภาพสําหรับปัญหากล้ามเนื้อและกระดูกมีดังต่อไปนี้:

 • โรคข้อเข่าเสื่อม
 • ปวดหลังส่วนล่าง
 • ปวดคอ
 • ภาวะถุงข้อต่อบวมอักเสบ
 • เอ็นกล้ามเนื้อบาดเจ็บ
 • เลือดคั่งใต้ผิวหนัง
 • กระดูกหัก
 • กล้ามเนื้อฉีกขาด
 • เคล็ดขัดยอก
 • กล้ามเนื้อตึงเครียด

การชี้วัด

การรักษาที่มีประสิทธิภาพสําหรับปัญหากล้ามเนื้อและกระดูกมีดังต่อไปนี้:

 • โรคข้อเข่าเสื่อม
 • ปวดหลังส่วนล่าง
 • ปวดคอ
 • ภาวะถุงข้อต่อบวมอักเสบ
 • เอ็นกล้ามเนื้อบาดเจ็บ
 • เลือดคั่งใต้ผิวหนัง
 • กระดูกหัก
 • กล้ามเนื้อฉีกขาด
 • เคล็ดขัดยอก
 • กล้ามเนื้อตึงเครียด

ผลลัพธ์

แหล่งข้อมูล